FANDOM


מרקר (לעתים נקרא גם טוש) הוא דמות בקעא"ח. הוא היה אחת מ30 הדמויות המוצעות שהיו יכולות להשתתף בעונה הראשונה.

בעונה הרביעית הוא נמצא בקבוצת אוכל בחינם.