FANDOM


פרק גלריה

תמליל

אובה וובה גרובה שמובה?
 

שאלות שנענו הוא הפרק השמיני של הקרב על BFDI, והפרק השלושים ותשעה הכולל של "הקרב על דרים איילנד". זֶה שוחרר ב 10 במרץ 2018.