קעא"ח ויקי - Hebrew bfdi community
Advertisement
Two

שתיים

שתיים פיצל את קע"ק ועשה סדרה חדשה וקראו לה הש"ש (הכוח של שתיים) היו בהש"ש 42 מתחרים והפרס היה כוח בלי הגבלה.

Advertisement