FANDOM


Chiến đấu cho BFDI, còn được gọi là BFB, Battle for B.F.D.I. (như được thấy trên thẻ tiêu đề), và Trận chiến cho Trận chiến cho Dream Island, là mùa thứ tư của Trận chiến cho Dream Island series và người kế nhiệm IDFB. Nó được phát sóng vào ngày 3 tháng 11 năm 2017, với việc phát hành Get Teardrop to Talk.